home    
     
  Humaan Pappiloma VirusQkoorts  
 

In verband met de berichten over vaccinatie tegen het Humaan Pappiloma Virus (HPV):
Onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut en artsen van het Erasmus MC en UMC Groningen geven aan dat deze vaccinatie op dit moment niet in het rijksvaccinatieprogramma dient te worden opgenomen omdat het nog nooit getest is op de groep waarvoor het is bedoeld namelijk 12 jarige meisjes. Volgens de onderzoekers is de veiligheid helemaal niet aangetoond en is het ook niet bekend hoe lang en in welke mate het vaccin bescherming zou kunnen bieden tegen baarmoederhalskanker. Prof.F.van Leeuwen van het NKI is het oneens met de snelle invoering. Hij stelt: “We weten nog niet of het vaccin echt baarmoederhalskanker voorkomt, we weten niet of het ernstige bijwerkingen heeft en ook niet of er herhaalvaccinaties nodig zijn”.

Er is rondom deze vaccinatie veel te doen. Het is goed om juist geïnformeerd te worden. Dat gebeurt het beste in een gesprek, waarin de voors en tegens tegen elkaar afgewogen worden.

 
     
copyright© 2010